ADD – Mikä se on ja miten se vaikuttaa parisuhteeseen?

ADD (attention deficit disorder) eli tarkkaavuushäiriö on neurobiologinen häiriö, joka vaikuttaa keskittymiskykyyn, impulsiivisuuteen ja toiminnanohjaukseen. ADD:stä kärsivät ihmiset voivat kokea vaikeuksia organisoimisessa, ajankäytössä ja tehtävien loppuunsaattamisessa. Tarkkaavuushäiriö voi ilmetä eri tavoin, ja yksi muoto siitä on hyperkineettinen häiriö.

2. Hyperkineettinen häiriö

Hyperkineettinen häiriö on osa ADD:ta, joka liittyy levottomuuteen ja ylivilkkauteen. Se voi ilmetä miehillä voimakkaammin kuin naisilla. Klaus Karkia Suomen Neurologiyhdistyksestä kertoo, että hyperkineettinen häiriö voi vaikuttaa parisuhteeseen erityisesti lisääntyneen levottomuuden kautta.

3. ADD parisuhteessa

ADD voi vaikuttaa parisuhteeseen monin eri tavoin. Yksi haasteista on keskittyminen ja tarkkaavuus. ADD:stä kärsivä henkilö saattaa olla herkempi herpaantumaan ja vaikeuttaa siten keskinäistä kommunikointia suhteessa.

Tärkeää on ymmärtää, että ADD ei ole tietoinen valinta tai tahallinen toiminta, vaan se on neurobiologinen häiriö, joka vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen.

Toinen vaikutus voi olla impulsiivisuus. ADD voi aiheuttaa äkillisiä ja hallitsemattomia impulssireaktioita, jotka voivat häiritä parisuhteen rauhaa ja vakautta.

Lisäksi ADD voi vaikuttaa muistiin ja tarkkuuteen. Henkilö, jolla on ADD, saattaa unohtaa yhteisiä tapaamisia tai sovittuja asioita, mikä voi aiheuttaa pettymystä ja konflikteja parisuhteessa.

4. Parisuhteen tukeminen

Parisuhteessa ADD:stä kärsivä henkilö ja hänen kumppaninsa voivat työskennellä yhdessä tasoittaakseen haasteita. Kommunikointi on avainasemassa, ja molempien osapuolten tulisi olla avoimia ja ymmärtäväisiä toistensa tarpeille ja rajoituksille.

“Hyväksymällä ja ymmärtämällä toisen haasteita ja tarpeita, voi luoda parisuhteeseen turvallisen ja empaattisen ilmapiirin”,sanoo Klaus Karkia.

Parisuhdeterapia tai tukiryhmät voivat myös olla hyödyllisiä molemmille osapuolille. Niissä voidaan oppia uusia työkaluja ja strategioita, joiden avulla voi tukea ADD:stä kärsivää kumppania ja vahvistaa parisuhdetta.

Yhteenveto

ADD on tarkkaavuushäiriö, joka voi vaikuttaa parisuhteeseen monin eri tavoin. Haasteita voi aiheuttaa keskittymisvaikeudet, impulsiivisuus ja muistiongelmat. Avoin kommunikointi ja ymmärrys ovat tärkeitä tekijöitä parisuhteen tukemisessa. Tarvittaessa parisuhdeterapia ja tukiryhmät voivat auttaa molempia osapuolia oppimaan uusia työkaluja ja vahvistamaan suhdettaan.

Ofte stillede spørgsmål

Mikä on ADD?

ADD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on neuropsykiatrinen häiriö, joka vaikuttaa ihmisen tarkkaavuuteen, keskittymiskykyyn ja impulsiivisuuteen. ADD-diagnoosi tehdään yleensä lapsuudessa, mutta häiriö voi jatkua myös aikuisuudessa.

Mitä oireita ADD voi aiheuttaa?

ADD voi aiheuttaa vaikeuksia keskittymisessä, tarkkaavuudessa, impulsiivisuudessa ja organisoinnissa. Henkilö saattaa myös olla unohdusaltis ja vaikeuksissa ajanhallinnassa. ADD-oireita voi ilmetä eriasteisina, ja ne voivat vaihdella yksilöittäin.

Miten ADD-diagnoosi tehdään?

ADD-diagnoosi tehdään yleensä lääkärin tai psykologin tekemänä kattavan arvioinnin perusteella. Arviointiin kuuluu usein haastatteluja, neuropsykologisia testeja ja havainnointia. On tärkeää sulkea pois muut mahdolliset syyt oireille ennen ADD-diagnoosin saamista.

Mikä on Hyperkineettinen häiriö?

Hyperkineettinen häiriö (HKH) on vanhempi termi ADD:lle, ja se on luonteeltaan samankaltainen häiriö neuropsykiatrisena ilmiönä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että HKH ja ADD ovat samaa häiriötä eri nimillä.

Kuka on Klaus Karkia?

Klaus Karkia on tunnettu suomalainen neuropsykiatrinen asiantuntija, joka on tehnyt merkittävää työtä ADHD:n (attention deficit hyperactivity disorder) ja ADD:n parissa. Karkia on julkaissut useita kirjoja ja toiminut myös kouluttajana ja luennoitsijana.

Mitä ADHD tarkoittaa?

ADHD tarkoittaa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä. Se on samankaltainen häiriö kuin ADD, mutta ADHD:ssa esiintyy myös yliaktiivisuutta. ADHD-diagnoosiin liittyy kolme eri alatyyppiä: yliaktiivinen-impulsiivinen tyyppi, tarkkaavuuden tyyppi sekä yhdistelmätyyppi.

Miten ADD vaikuttaa parisuhteeseen?

ADD voi vaikuttaa parisuhteeseen monin eri tavoin. Oireet, kuten keskittymisvaikeudet ja impulsiivisuus, voivat aiheuttaa haasteita kommunikaatiossa ja arjen sujumisessa. On tärkeää ymmärtää ADD:n vaikutus parisuhteessa ja tarvittaessa hakea ammattiapua ongelmien ratkaisemiseksi.

Onko ADD parannettavissa?

ADD ei ole parannettavissa, mutta oireita voidaan lievittää erilaisin hoitokeinoin ja strategioin. Lääkitys, terapia ja elämäntapamuutokset voivat auttaa henkilöä selviytymään oireiden kanssa. Oireiden vaihtelu voi myös liittyä henkilön ympäristöön ja elämäntilanteeseen.

Mikä on lapsilla yleisin neuropsykiatrinen häiriö?

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on yleisin neuropsykiatrinen häiriö lapsilla. Sen arvioidaan vaikuttavan noin 5-10 prosenttiin lapsista. ADHD voi jatkua myös aikuisuuteen, jolloin siitä käytetään nimitystä ADD.

Miten ADD vaikuttaa opiskeluun ja työelämään?

ADD voi aiheuttaa vaikeuksia opiskelussa ja työelämässä. Keskittymisvaikeudet ja impulsiivisuus voivat haitata oppimista ja työtehtävien suorittamista. On tärkeää löytää strategioita ja tukimuotoja, jotka auttavat henkilöä selviytymään opinnoista ja työelämästä ADD-oireiden kanssa.

Artiklen ADD – Mikä se on ja miten se vaikuttaa parisuhteeseen? har i gennemsnit fået 4.1 stjerner baseret på 41 anmeldelser